Kontakt‚ GDPR

 

V prípade záujmu o bližšie informácie, alebo sa chcete objednať na konzultáciu, vyšetrenie, terapiu, kontakt telefonicky alebo e-mailom,príp.osobne po dohovore.

 

Podľa objednávok: 

Tel.č.: 00421 0903 306 387

Ing.Katarína Gulová - NES terapeut, alternatívny liečiteľ

E-mail: medicor.kg@gmail.com, /www.facebook.com/medicorcentrum

www.nes-therapie.nl, www.nutrienergetics.com

https://www.energy4life.com/principles/

 

Sídlo: Nové Zámky

 

 

GDPR

Všeobecné nariadenie EÚ na ochranu osobných údajov GDPR,  riadi každé nariadenie s osobnými údajmi ,zákon č.101/2000Zb.z. – zákon o ochrane osobných údajov, a ďalej od 25.5.2018 nariadením EÚ. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje, že bude trvale chrániť všetky osobné údaje výlučne za účelom poskytnutia objednanej služby a ďalšej komunikácie s klientom. Informácie o užívateľovi nebudú v žiadnom prípade predané do rúk neoprávnených osôb. Za ochranu osobných údajov je tiež zodpovedný sám užívateľ, ktorý dáta poskytuje a týmto súhlasí s ich spracovaním. Na žiadosť užívateľa budú všetky jeho dáta odstránené z databázy.