OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

 MEDICOR CENTRUM - NATUROPHATIA

diagnostika, terapie, liečebné metódy a formy zamerané na celistvosť človeka .

Táto stránka čoskoro skončí, preto vás už dnes môžem privítať na novej: https://www.medicorcentrum.sk/

Vstupom do 3. tisícročia sa otvorili úplne nové možnosti v oblasti zdravotnej prevencie, liečby a rekonvalescencie.

" Uzdravovať chorých - liečiť " ale predovšetkým neškodiť...

Každého prirodzenou potrebou je žiť čo najlepšie do posledného dňa svojho života. Sme schopní dožiť sa 120 rokov,ale dnes sme s priemernou dĺžkou nášho života kdesi v polovičke a aj túto polovičku prežívame s ľahšími či ťažšími zdravotnými problémami. Všetci raz zomrieme, nie je však jedno, či v stave utrpenia a bolesti, alebo s pokojom na duši. Máme však právo prežiť ho naplno a je len na nás samých, ako toto právo využijeme.

Mojou víziou je vidieť ľudí aj po osemdesiatke ako sa prechádzajú, smejú,sú zdraví, spokojní a užívajú si prítomnosť života.Žiaľ, ešte stále väčšina podceňuje alebo vôbec neberie do úvahy podstatnú časť nášho zdravia a tou je vnímanie tela komplexne, chápanie príčiny choroby  a prevencia.

Používam  alternatívne metódy,ktoré majú bezpečné, účinné a overené moduly s prihliadnutím na individualitu daného človeka, jeho životného štýlu, problémov či už fyzického alebo psychického aspektu s výrazným obnovením samoliečiaceho procesu v organizme. Pôsobia cielene a individuálne na všetky tri dimenzie zdravia: fyzické, mentálne a duševné + BIOPOLE. Všetky sú absolútne závislé na energo-informačnom procese (EIP- viď.NES kvantová medicína).Celý náš svet je presýtený energiami,jeho podstata nepatrí do hmotného sveta rovnako ako ani naše fyzické telo.Toto energoinformačné pole organizuje a orientuje život a existenciu hmoty - počínajúc živou bunkou a končiac nebeskými telesami,ktoré by nikdy nezískali svoju  súčasnú podobu nebyť EIP.

Pre tých, ktorí chcú 21.storočie prežiť a rozvíjať sa v zdravom duchu a tele je potrebné rozvíjať komunikáciu s energoinformačným svetom a prijať ho ako fakt.

Terapie - pôsobenie na organizmus - úrovne zdravia

FYZICKÁ ÚROVEŇ

fytoterapia ( byliny,čaje),tinktúry,vitamíny,sirupy,doplnky výživy, strava,cvičenie, masáže 

EMOCIONÁLNA ÚROVEŇ

meditácie, jóga, homeopatia, akupunktúra, reiki, NES

MENTÁLNA, DUŠEVNÁ ÚROVEŇ

homeopatia, NES, reiki

BIOPOLE - ENERGOINFORMAČNÁ ÚROVEŃ, DNA, VEDOMIE, PODVEDOMIE

NES- kvantová a informatívno-energetická medicína- pôsobí na všetky vyššie uvedené oblasti vzájomným pôsobením cez  morfogenetických vrstvy bunkové systému 

Ľudia si zvykli na rýchle "výsledky" pri antibiotikách a liekoch proti bolesti, ktoré však daný problém potlačia a tým rozprúdia v tele nové a nové ochorenia.Sú zamerané len na fyzickú podstatu, preto je načase zmeniť zvyky, otvoriť myseľ a nebáť sa pozrieť na seba ako na osobu, ktorá má plné právo byť zdravá a harmonická.Celé generácie nás (našu myseľ) lekárske médiá zväzovali a zotročovali strachom z ochorení.Biologické zákony nám umožnujú sa “znovunapojiť” na  prírodu a znovonadobudnúť svoje schopnosti, kreativitu a vieru v seba. Ľudské telo, ako všetky stvorenia na Zemi, je zázračné a vo viac ako 90% dokáže vyliečiť samo seba, ak mu to dovolíme a podporíme ho v tejto snahe. Prejavy, ktoré klasická medicína nazýva chorobami, sú v skutočnosti iba symptómami ozajstného skrytého problému. Symptómy sú ochrannou reakciou nášho tela, ktorými sa snaží nás upozorniť, že si ho nevšímame a ono už ďalej nevládze brániť sa.

Coronavírus  - jednoduché , ale pritom presné formy preventívnych terapií, pri symptómoch či ochorení ich účinné odstránenie postupnou a cielenou liečbou na fyziologickej či morfogenentickej úrovni. Tento typ vírusu je možné diagnostikovať NES systémom a rovnako aj priamo zacieliť v bunkovom systéme morfogenetických polí, či už priamo v biopoli človeka, na úrovni buniek či v ET 2 imunitnej vrstve morfogenetického pola, v ktorom sa priamo nachádza.Možnosti je viac.

 

VIERA JE NEVIDITEĽNÁ SILA,

                     UMOŽŇUJÚCA VIDIEŤ NEVIDITEĽNÉ.úca vidieť nditeľné

Evolúcia človeka pokračuje a my všetci sme jeho súčasťou. Dôležité je prijať myšlienku,že všetci sme energia a sme zložený z kvantového informačného materiálu.

 • NES informatívna-kvantová medicína - liečba 3. tisícročia-  komplexne rieši bytosť ako takú. Okrem fyzickej, emočnej a mentálnej (duševnej) úrovne zacieľuje a pôsobí  aj na úroveň mimo tela - bioenergiu, biopole (aura,duch) a biopole vo vnútri tela-orgánov a buniek. Táto oblasť je najdôležitejšou v ponímaní ostatných úrovní zdravia, nakoľko prichádza ako prvá do kontaktu s vonkajším svetom aj na jemnohmotných a vysokofrekvenčných úrovniach. Pokiaľ nenastane zmena na úrovni kvantových polí a nikdy nedôjde k celkovému pocitu zdravia. Všetky ostatné úrovne absolútne podliehajú našej ochrannej vonkašej vrstve - biopolu. Ide o kvantovú vedu,medicínu,podloženú  dnes už viac ako 30 ročnými výskumami v oblasti kvantovej fyziky, chémie a biológie a tradičnej čínskej medicíny. Avšak jej opodstatnenie a  silné metafyzické účinky poznali už vyspelé civilizácie mnoho rokov dozadu. Vďaka týmto poznatkom dokážeme veľmi cielene pôsobiť na naše  morfogenetické( tzv.existenčné) pole "biopole" a naštartovať prirodzený energoinformačný potenciál na bunkovej úrovni (DNA), ktoré sa vplyvom rôznych životných okolností oslabí resp.zablokuje.Ak je orgán už fyziologicky narušený, znamená to, že energeticky a informačne je oslabený už dlho predtým - mesiace, roky.Ak je orgán oslabený a porušený energeticky či emočne, na fyziologickej úrovni nemusí vykazovať žiadne zmeny. Touto liečbou nepôsobíme len na na akútne stavy, jej  účinky sú zaznamená hlavne v dlhotrvajúcich a závažných ochoreniach ako napr.rôzne dermatitídy,psoriáza,ekzémy,diabetes,tumory,onkologické stavy,reumatizmus,astma,epilepsia,sklerózamultiplex, alzheimer,neplodnosť, srdcové ochorenia, ťažké mentálne poruchy a pod.,v neposlednom rade na psychosomatiku a duševné stavy disharmónie. V každom prípade dochádza k transformácii, či už sa jedná o nenápadné alebo zreteľné prejavy.Ľudské telo je multidimenzionálne bytie , ktoré je vystavené mnohým  rytmom tela, citom a vplyvom prostredia. NES využíva jednoduché stĺpové grafy a ukazuje HBF funkcionálnu integritu na kvantovej úrovni v určitom bode času. Energetický a informačný proces sú náš najzákladnejší životný materiál, životná energia a potenciál, s ktorým sa narodíme, bez neho naše telo a bunky, ako základný stavebný materiál, nedokážu fungovať. Prekážky na účinok liečby: žiadne. viď.: obsah NES terapia
 • https://www.energy4life.com/principles/
 • Dotyk kvantového matrixu vhodne dopĺňa terapie NES, ale používa sa aj ako samostatná terapia - je to ďalší zo spôsobou prístupu k uzdravovaniu na báze kvantovej fyziky.Nemá vplyv a neodvýja sa od stavu mysle a viery.Aktívnym a vedomím vstupom do energoinformačného pola a jeho plazmatickej štruktúry a aktivovaním chýbajúcich informácií pôsobí cielene a presne tak, ako má pôsobiť skutočný liek - informácia - jemne, pomaly a hlboko.Zámer je energetický základ, ktorý slúži k tomu, aby sa podstata a štruktúra nášho bytia zmenila na normálnu a prirodzenú, aby bola v rovnováhe.Pôsobíme ním na živú aj neživú hmotu zmenou kvantových polí
 • tradičná čínska kvantová medicína- zameranie na prúdenie energie v energetických dráhach (meridiánoch) a orgánoch nevynímajúc orgánových hodín, podporenie prúdenie energie v orgánoch odstránením emočných blokov a blokov v akúpresúrnych bodoch bez použitia ihiel (narúšajú biopole, vytvárajú fyzický stres, môžu prenášať vírusy a mikróby).Novou inovatívnou metódou sa okrem vonkajších meridiánov uvoľnia a rozprúdia aj tie vnútorné ( klasickou metódou ihlami nie je možné) a tým je účinok výraznejší,rýchlejší, komplexnejší a hlavne bezpečný.Prekážky na účinok: žiadne.
 • homeopatické poradenstvo - homeopatia je systém v medicíne, ktorý podporuje prirodzené mechanizmy a vlastnosti človeka a jemnými energiami nastoľuje uzdravenie v organizme.Má výsostné postavenie pri symbióze s alopatickou farmakológiou, chirurgiou a ďalšími vednými odbormi, zostáva nenahraditeľnou formou pri chronických a akútnych ochoreniach vďaka širokospektrálnej terapie pomocou homeopatických liekov. Odporúčam homeopatické preparáty vyrábané u nás na Slovensku s  účinnou a  čistou metódou výroby a spracovania. Prekážky na účinok homeopatickej liečby - mentol, káva, silná toxicita oragnizmu, úživanie väčšiny alopatických liekov a drogy (aj marihuana, chemické lieky
 • etikoterapia - psychosomatika je po energo-informačnej poruche druhou najpodstatnejšou oblasťou a príčinou psychických a emočných blokov,ktoré sú v nemalej miere "budičom" fyzických problémov a ochorení
 • liečenie energiami -použ.svoju vlastnú bioenergiu, energiu svetelných lúčov a Reiki intuitívne podľa toho, ako som vedená a o aký problém ide. Je vhodná na odblokovanie a uvoľnenie vnútorných pochodov v organizme, meridiánov, čakier.Ide o postupné rozpúšťanie emočných a fyzických blokov,  odsávanie životnej energie cudzích energií, myšlienok a entít, ktoré oslabujú človeka a spôsobujú mu okrem zdravotných problémov bloky v medziľudských vzťahoch, práci, partnerstve a pod.
 • čistenie priestorov - zmena a aktivovanie kvantových polí  v obytných, pracovných prostrediach, automobilov, životných situácií, nastavenie pozitívnych prúdení energií, zmena energoinformačného pola ako nositeľa informácií minulých aj budúcich na hmotných aj nehmotných veciach, substanciách Oporúča sa pri zmene priestorov, kúpe domu, bytu,auta, pri pocite  niekoho iného v priestore, zvláštnych zvukoch,nepríjemných pocitoch, chladu,životných prekážkach a pod.Všetky aj neživé veci sú obklopené jemnohmotnými entitami či frekvenciami s určitými nakódovanými informáciami, ktoré  vytvárajú v priestore "ťažké"
 • fytoterapia,kvetová terapia, magnetoterapia,urinoterapia,detoxikácie bezpečnými a hlavne pre telo prirodzenými a prírodnými preparátmi s vysokou a overenou skúsenosťou,klinickými a humánnymi štúdiami, vyrobených tou najčistejšou a prirodzenou metodóu, pri ktorej sú zachované všetky potrebné minerálne látky,živiny, stopové prvky, vitamíny a aminokyseliny bez zbytočných chemických, syntetických a iných umelých,telo poškodzujúcich látok.viď: obsah  
 • Indikácie a príznaky ochorenia :

  - chronické, dlhotrvajúce a zápalové ochorenia

  - alergické reakcie a poruchy imunity

  - kožné ochorenia - ekzémy, psoriáza, plesne, bradavice, vyrážky, akné, herpesy, dermatitídy a     pod.

  - urinárne poruchy, močovo-pohlavné problémy, u žien gynekologické afekcie, hormonálna  

    dysbalancia, poruchy plodnosti, funkčné poruchy obličiek a štítnej žľazy, prostaty,klimaktérium

  - príprava na tehotenstvo, pôrod a popôrodné obdobie (laktácia) na psychickej aj fyzickej úrovni

  - poruchy metabolizmu na úrovni vnútrobunečnej a minerálnej,parenchymatózne poruchy, tráviace   ťažkosti,funkčné poruchy pečene, žlčníka,pankreasu

  -zníženie nadváhy s výrazným aspektom na odstránenie psychickej, metabolickej a hormonálnej      disharmónii - regulácia metabolických procesov, detoxikácii

 •  - anorexia, bulímia - odstránenie psychických blokov

 • -rečové, pohybové a psychické problémy u detí, fóbie, hyperaktivita, poruchy koncentrácie,    správania  a   učenia

  - srdcovo-cievny systém - posilnenie srdcovej činnosti

  - pohybový aparát- zápalové stavy kĺbov, šliach a väzív, ochorenia spojivového tkaniva, zápaly trojklanného nervu

  -psychické a neurololgické problémy - depresívne stavy, schizofrénia, nespavosť, neurozy, depresie, vyčerpanosť, vyhoretosť, apatia, nepokoj, náladovosť a pod.

 • -poruchy reaktivity chronických, infekčných a akútnych ochorení, nereagovanie na liečbu antibiotík, silné vedľajšie  účinky alopatických liekov

 • - nastavenie organizmu do prirodzeného stavu po očkovaní vakcínami - následky vakcinácií

 • -odvykanie od závislostí - fajčenie, alkohol, nadmerná a ťažko kontrolovateľná sexuálna túžba ,                  workoholizmus, prejedanie sa      

 • V alternatívnej medicíne sa pozeráme na človeka holisticky - komplexne a to nielen subjektívne, ale z pohľadu poznatkov kvantovej-informatívnej medicíny, tradičnej čínskej medicíny a homeopatie. Každý problém je v alternatívnej medicíne riešiteľný. Podmienkou k vyriešeniu - uzdraveniu je spolupráca klienta. Terapeut len pomáha chorému na jeho ceste, ale rozhodujúci krok musí urobiť vždy pacient. Všetky terapie sa môžu kombinovať s inými liekmi substitučného charakteru, sú vhodné pre každého bez rozdielu veku, nakoľko nemajú žiadne kontraindikácie.Pôsobia absolútne cielene na daný problém, majú vysoký preventívny účinok, sú bez vedľajších účinkov a dajú sa užívať tak dlho, kým si telo samé nevytvorí harmonický súlad na každej úrovni bytia = ZDRAVIE.

Jednoducho byť v pohode.

V čom je problém? Ako ľudské bytosti sme sa narodili s dvoma dôležitými centrami - intelektuálne (rozumové) a emocionálne. Naša civilizácia využíva prevažne to rozumové centrum - náš informačný systém, počítač: hlava, myšlienky,rozum ako stroj, spracovávanie logických informácií, praktických činností  a preto svet ako taký nenachádza rovnováhu a harmóniu.Emocionálne centrum súvisí s našimi pocitmi, s hlbokými životnými otázkami, večnými a univerzálnymi pravdami, s tvorivosťou, intuíciou,  múdrosťou a láskou, so zdravým napojením sa na ozajstný život a precítenie okamihu - vidieť, načúvať zvukom okolo seba,cítiť , vedome dýchať, ochutnávať, prežívať, pozorovať novými očami, zmyslami.Ten kto používa viac rozumové centrum, emocionálne centrum nefunguje, je potlačené.Je však rovnako dôležité, ak nie ešte dôležitejšie a len jeho prirodzeným používaním dospejeme k spokojnosti a prirodzenej rovnováhe.Medzi rozumovým a emocionálnym centrom musí byť súlad.Meradlom rovnováhy medzi oboma centrami je svetlo.Intelekt je v službách srdca.Intelekt je len nástroj, ale srdce je centrum, z ktorého vychádzajú najhlbšie pohnútky ľudského konania.

 

Život obyčajného človek dnes vôbec nie je  jednoduchý...všetko úsilie súčasnej spoločnosti sa sústreďuje iba na dosiahnutie ekonomických cieľov.Samotnému človeku,procesu jeho osobného vnútorného rozvoja spoločnosť nevenuje ani trocha pozornosti.Dostali sme sa na ohromnú úroveń technického pokroku- človek ovládol prírodu, dostal sa do vesmíru, pristál na Mesiaci, všetko prirodzené sa vyrába v chemických závodoch (potravinárstvo, farmácie a pod) ....všetko za účelom ohromného zisku, lžía manipulácie. A čo sa stalo, sme šťastnejší, zdravší??? kdeže!!!problémy sú rovnaké ako pred 100 rokmi, dokonca horšie,pribudli mnohé umelo a vedome vytvorené agresívnejšie ochorenia, nízka pôrodnosť, stále viac sa rodia choré deti, zvyšujú sa depresie a samovraždy, zhusťujú sa ekologické katastrofy, hromadný stres,vojny,prevraty, terorizmus, násilie, stále vyššia úmrtnosť......človek dôkladne preskúmal svet a jeho okolie, ale pritom zabudol sám na seba, zabudol na svoju prapodstatu, kto je, načo je tu, aké je jeho poslanie a miesto tu na Zemi.Ľudské telo a mozog sú už natoľko dokonalé, že v biologickom svete homo sapiens nemajú nepriateľov.Telo už vyčerpalo všetky svoje možnosti rozvoja, nemá nič, čo by mohlo prekonávať, ľudia si žijú svoj "telesný život".Teraz sú najväčšími nepriateľmi človeka jeho príbuzní, okolie, produkty jeho vlastnej činnosti:umelé potraviny, lieky, ekologia, dane, preľudnenosť.....

Aj preto sa snažím pomáhať iným ľuďom hlavne v oblasti zdravia výlučne alternatívne, svojimi poznatkami a komunikáciou energoinformačných procesov, pretože som dospela k poznaniu, že príroda nám predurčila rozvíjať svoje schopnosti, uzdravovať nás a je pre nás ten najväčší dar, ktorý sme dostali.Sme jej neoddeliteľnou súčasťou a celého vesmíru, tam je naša podstata, všetko, čo nás obklopuje na nás pôsobí či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. Všetko čo robím sa stalo nielen mojou prácou, ale aj mojim životným poslaním. Na človeka sa pozerám ako na celok, pomáham jeho telu i psychike alternatívnymi spôsobmi liečby, bez priamych zásahov do ich tela a užívaním synteticky a umelo vyrobených liekov.Je pre mňa veľmi podstatné, aby ľudia pochopili, že sme neoddeliteľnou súčasťou prírody, našej Matky Zeme a celého vesmíru. Že všetko okolo nás je presýtené energiami, neviditeľnými vibráciami, ktoré síce nevidíme, ale môžeme ich cítiť, pokiaľ sme v rovnováhe a harmónii s prírodou a našim vnútrom.Že naša podstata je energoinformačná a nepatrí do hmotného sveta,v ktorom žije naše fyzické telo.A práve sila, ktorá je ukrytá v prírode a v našom vnútri je to, čo nám pomáha, lieči nás a neubližuje. (viac NES...)     

 

Každému človeku želám úprimne a od srdca, aby sa dokázal zastaviť, spomaliť, aby si dovolil precítiť všetky svoje pocity a potreby, aby sa dokázal pozrieť sám na seba, do svojho najhlbšieho vnútra a tým v sebe naštartoval proces samoliečby svojho tela. Nie je to jednoduché, mnohokrát bolestivé poznanie, ale je to jediná cesta, ako obísť sebazničenie,Dá sa to naučiť. Želám si,aby sa láska,  zdravie stali pre každého prioritné a úplne prirodzené hodnoty, bez ktorých je život smutný, bezcieľny, prázdny a až krutý. A aby sme všetci žili v pravde a objavovali tú pravdu aj v sebe.....

! Veľmi pekne prosím touto cestou všetkých,ktorí majú u mňa termín a z nejakého dôvodu sa nevedia dostaviť,aby mi túto skutočnosť včas oznámili.Ide o ľudskosť,slušnosť,prirodzenosť s ohľadom na môj čas, energiu a ochotu.O.i.práve tento termín môže byť vhodný pre niekoho, komu na pomoci veľmi záleží. Ďakujem z celého srdca za pochopenie :0)

 

Kontakt : 00421 0903 306387image00421 0903 306387

Katarína Gulová - NES terapeut

E mail.: medicor.kg@gmail.com

facebook/medicorcentrum

www.nes - therapie.nl, www.nutrienergetics.com

Sídlo:  Nové Zámky