OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Homeopatia

S.F.Hahnemann:

" Najväčšou a jedinou povinnosťou lekára je uzdravovať chorých, čo znamená liečiť."

"Predovšetkým neškodiť - primum nil nocere."

 

Homeopatia v rámci naturálnej medicíny a medicínskych systémov celého sveta má svoje výsostné postavenie pri výhodnej symbióze s alopatickou farmakológiou, chirurgiou ako i ďalšími vednými odbormi.

Filozofiou homeoopatie je prístup k človeku ako celku - pričom pri výbere lieku sa berie do úvahy každý aspekt, t.j. telesný, emocionálny a duševný. 

Na liečbu sa používajú veľmi riedené substancie na stimuláciu liečivej sily tela.

Jej základným princípom je " podobné liečiť podobným".Tento postup kontrastuje s klasickou alopatickou medicínou, v ktorej prevláda princíp "podobné liečiť opačným" to zn., že ochorenie sa lieči látkou s opačným - potláčajúcim účinkom. Neplatí tu, že jeden liek pomôže rovnakých symptómom u každého človeka.Preto je dôležitá konzultácia a preniknutie do problému osoby, aby sa našiel čo najvhodnejší liek a jeho postupnosť. Dvaja ľudia trpiaci tým istým problémom môžu mať úplne odlišné symptómy. Preto je možné, že ich treba liečiť odlišnými liekmi napriek rovnakému ochoreniu.

Homeopatia sa výborne osvedčuje pri rýchlo vzniknutých ochoreniach - akútne stavy, úrazy a pod., rovnako však pri opakovaných chronických a závažných problémoch.

Bezpečnosť aplikácie bez nežiadúcich vedľajších účinkov poskytuje možnosť rýchlej ambulantnej pohotovosti pre podporu vlastných obranných síl organizmu v nadväznosti na cielenú aplikáciu.

PREDNOSTI HOMEOPATIE

1. sú výhradne rírodného pôvodu

2.sú úplne neškodné

3.posilňujú obranné a prirodzené mechanizmy tela

4.sú bez vedľajších nežiadúcich účinkov

5.môžu ich užívať kojenci, deti, tehotné ženy , diabetici, alergici

6.môžu sa kombinovať s inými liekmi substitučného charakteru, výživovými doplnkami

7.pôsobia cielene

8.sú vhodné aj pre vrcholových športovcov

9.predstavujú príjemnú aplikáciu bez invazívneho podávania

10.sú osvedčenou výbavou akútnej ambulantnej pohotovosti a domácej lekárničky

 

                                         Konzultácia trvá cca 1hod. v závisloti od hĺbky problému

                                                 a je potrebné si vopred dohodnúť čas stretnutia.