OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Reiki energia

 REIKI - liečivá kozmická energia

 Celý vesmír je tvorený jemnou energiou, z ktorej vzniká hmota vytvárajúca  svety, ktorý nás obklopuje. Správny tok tejto energie v našich telách zabezpečuje zdravie, ak sa naruší, je potrebné ju vrátiť alebo posilniť.

 Jednou z obľúbených foriem prírodného liečiteľstva je Reiki, ktoré sa do sveta rozšírilo z Japonska. Nejde o náboženstvo, sektu či vierovyznanie, ale o učenie, ktoré za pomoci univerzálnej energie dokáže človeka vyliečiť. Slovo  Reiki pochádza z japončiny a skladá sa z dvoch výrazov – „Rei“, ktoré označuje vesmír a „ki“, teda energia. V tomto zmysle možno označovať Reiki za vesmírnu životodarnú energiu, ktorá prestupuje všetky bytosti a veci.

    Reiki je z tohto pohľadu univerzálna kozmická nepolárna, inteligentná a liečivá sila. Je to cesta srdca. Táto sila prúdi cez rieki kanál liečiteľa – terapeuta na jeho požiadanie.Vychádza rukami liečiteľa k liečenému – žiadateľovi o liečenie.Túto silu nemožno modulovať ani posilňovať vlastnou predstavou alebo prianím.Reiki je od liečtiteľa úplne nezávislá. 

Cez  dotyk sa k pacientovi dostáva vesmírna energia, ktorá si hľadá jeho telom cestu a lieči problémy. Výhodou  je to, že pacientovi neškodí, môže jedine pomôcť.

Liečia sa ňou všetky choroby a zdravotné problémy, pomáha posilňovať organizmu pred i po operáciách a nie je závislá od vašej viery.

      Naše telo je popretkávané energetickými dráhami, ktoré súvisia s jednotlivými orgánmi. Energetické odblokovanie jedného orgánu môže odstrániť viacero sprievodných symptómov. Ak to zjednodušíme, viacero plôch, bodov na tele je previazaných s príslušným orgánom a preto je potrebné pri odstraňovaní problému ísť k príčine a neliečiť len prejav problému. Energetickou masážou uvoľníme začiatočný bod príslušnej energetickej dráhy a postupujeme smerom, ktorým prúdiť energia má až po koncový bod. Niekedy je postačujúce energetické pôsobenie len na zablokované body, závisí to však od toho aký „starý“ je príslušný blok. Reiki teda dodáva chýbajúcu energiu, resp. presmerováva prebytočnú do miest, kde chýba.

Platí zásada, že čím je blok starší, tým dlhšie trvá jeho odstránenie. To isté platí pre sebaklam, čím dlhšie sa odmietame pozrieť na postupné odhaľovanie pravdy v súvislosti s daným blokom, tým dlhšie trvá jeho odbúranie. Ďalším fenoménom je začarovaný kruh. Blok sa vracia. Prečo? Nechceli sme vidieť a pochopiť všetko, čo s ním súvisí. Nenechali sme ho odísť. Chceme žiť s tým blokom, lebo danú situáciu dobre poznáme, vieme sa v nej pohybovať, nemusíme nič meniť, riešiť, je to zvyk a pohodlnosť, ale aj strachy.
      Reiki sa dá prirovnať k veľmi jemným rádiovým vlnám, ktoré prenikajú k príčine ochorenia a následne túto príčinu liečia vrátane jej následkov. Táto liečba, v podstate tak, ako každá, môže byť len ponúknutá a nikdy nie vnucovaná.Každý z nás je chorý na základe svojho rozhodnutia, pretože má byť na niečo upozornený, čo si dlho nevšíma a nevníma.Každá fyzická choroba je len upozornením toho, že sa niečo okolo nás alebo v nás už dlhšiu dobu deje, načo nereagujeme.

Použitie energie Reiki                                                         

 •  Harmonizácia čakier a  aury
 •  Detoxikácia organizmu
 •  Celková harmonizacia, dodanie energie
 •  Ošetřenie fyzickej i mentálnej roviny
 •  Odstraňovánie negativních programou z podvedomia
 •  Použitie mimo času a priestoru
 •  Dá sa vysielaťdo minulosti – riešenie nejakých tráum, napr., z detstva, minulých životov
 •  Dá sa vysielať  do buducnosti -posilnenie, vyriešenie situácie, problému
 •  Vysielať môžeme i na ďialku-reiki prúdi do vedlajší miestnosti, rovnako ako do iného mesta či štátu
 •  Môžete otvoriť tzv. stálý kanál - miesto, kde si určíte, aby reiki prúdila dlhodobo
 •  Pomáhá pri kontakte s duchovním svetom
 •  Zabezpečuje duchovný rast a spiritualitu
 •  Je určená pre  osoby, zvierata, rastliny, planetu

Ide hlavne o živú, súčasnú a kedykoľvek použiteľnú energiu. Je to sila života a lásky, sila poznania a premeny. Dáva životu jemnejší, hlbší spirituálny význam a zmysel. Niektorí "Reikisti" ju nazývajú Božou silou, pretože vie uzdravujúco a nepostrehnuteľne pôsobiť v najhlbších úrovniach ľudského vedomia jednotlivej bytosti a celku. Teda tohto sveta.

Na Reiki liečenie prijímam cez telefonické objednávky, cena jedného sedenia trvá v závislosi  od daného problému  približne 30 až 60 mi.

Veľmi pekne prosím touto cestou všetkých,ktorí majú u mňa termín a z nejakého dôvodu sa nevedia dostaviť,aby mi túto skutočnosť včas oznámili.Ide o ľudskosť,slušnosť,prirodzenosť s ohľadom na môj čas, energiu a ochotu.O.i.práve tento termín môže byť vhodný pre niekoho, komu na pomoci veľmi záleží. Ďakujem z celého srdca za pochopenie :0)