OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Oznamy

****************************************************************************

Veľmi pekne prosím touto cestou všetkých,ktorí majú u mňa termín a z nejakého dôvodu sa nevedia dostaviť,aby mi túto skutočnosť včas oznámili.Ide o ľudskosť,slušnosť,prirodzenosť s ohľadom na môj čas, energiu a ochotu.O.i.práve tento termín môže byť vhodný pre niekoho, komu na pomoci veľmi záleží. Ďakujem z celého srdca za pochopenie :0)

***********************************************************************

- meditácie

- joga

- kurzy

viď nižšie.:

 

ARCHANJELSKA MEDITÁCIA 

16.12.2020 streda

                                    Miesto: Roľnícka 13, 2 posch.

                                                o 18.30 hod.

 

Prínosy meditácie vynášajú na povrch stále nové a nové dôkazy a poznatky, ktoré poukazujú  na to, že meditácia pomáhá pri tvorbe nových mozgových neurónov, zvyšovat hustotu šedej mozkové kôry vo viacerých častiach mozgu, vrátane hipokampusu. Výsledkom je čistá mysel, ktorá vyrovnává mozgovú chémiu, vrátane látok vyrovnávajúcich neurogenéziu. Tiež aktivuje integrované funkcie mozgu, ktoré podporujú krátkodobé aj dlhodobé nervové zmeny v mozgu, a dokonca pri večernej meditácii sa dokáže zvýšiť produkcia melatonínu (spánkový hormón), ktorý sa priamo zapojuje do neurogenézy.viac sekcia -meditácie

Doba trvania min. 90 - 100 min.

 
V prípade záujmu prosím o potvrdenie účasti mailom, alebo mobilom.
 
Teším sa na Vás všetkých bez rozdielu veku, pohlavia či náboženstva:0)
 
Katarína

*****************************************************************************

SEMINÁR INTUÍCIE

?

od 15.00 - 19.00

NA AKTIVÁCIU  EPIFÝZI A 6.ČAKRY (3.OKO)

Odvaha veriť svojej intuícii je jednou z najdôležitejších ciest, ako sa dostať do súladu s energetickým prúdom srdca, ktorý je nazývaný aj „prúd ľahkosti“.

Konanie podľa svojej intuície v súvislosti s prácou a tvorivosťou, aj keď to ide proti zaužívanej kultúre pracovného prostredia, vytvorí nečakané možnosti a príležitosti. Privádza nás bližšie k vlastnému božskému Já, posilňuje nás na úrovni srdca a priťahuje miesta a ľudí, ktorí spľňajú naše úprimné túžby.

Prijať smer, do ktorého nás vedú naše pocity a konať podľa svojej intuície znamená, že sa otvárame vedeniu nášho srdca a skutočne sa presunieme z vedomia založeného na egu k vedomiu založeného na srdci.

Seminár je zameraný na zlepšenie života, emócií, pocitov, rozvoj vnútornej osobnosti prostredníctvom  vnútorného zraku, ktorý je vo fyzickom ponímaní spájaný so žľazou epifýzy a v duchovnom ponímaní so 6.energetickým centrom našej bioenergetickej sústavy.

Vyjadruje túžbu byť v hlbokej harmónii s vesmírom

Vyzýva zmeniť svoj svet, túžby a sny na realitu

Kľúčovým slovom je intuícia

Seminár je postupne rozdelený do 3.blokov, jeho  cieľom je pomôcť otvoriť, posilniť, obnoviť, vyčistiť a aktivovať energetický kanál a tým prispieť ku skvalitneniu svojho života človeka ako celku.Vnímať veci jasne a prirodzene, bez obmedzení a blokov.

6.energetické centrum - aktivácia tohto centra usmerňuje myseľ a ovláda všetky ostatné energetické centrá (čakry) smerom dolu. Na emocionálnej úrovni stupňuje naše pochopenie každodennosti a sprostredkuje nám povedomie o našej duchovnej povahe.Stará sa o naše psychické, mentálne a duchovné záležitosti a odkazuje na naše tretie oko.Tretie oko je reálna fyziologická žľaza*(viď nižšie), ktorej tvar dokonca pripomína fyzické oko, častokrát opisované aj ako "Božské oko".

Pre jeho hlboký význam, schopnosti a potenciál je dobre ukryté a žiaľ aj vedome málo používané. Dá sa však posilniť a aktivovať až do takej úrovni, že s ním vieme vidieť a čítať doslova jasne ako fyzickými očami.Najrýchlejšie sa to deje u detí, a u tzv. "otvorených" bytostí, ľudí. Sú to bytosti na určitej duchovnej úrovni, ktoré chápu veci a súvislosti aj inak ako len racionálne a k pochopeniu života a udalostí nepotrebujú fyzické či hmotné dôkazy. Sú to ľudia zbavení skepsi, strachov,silných racionálnych a logických obmedzení, ktoré by inak dominovali v ich živote. Títo ľudia k svojmu rozhodovaniu a životným zmenám pristupujú intuitívne, tzv.prvým pocitom a jasným pohľadom, majú otvorené srdce, cítia mysľou a myslia srdcom.Žijú v harmónii a súlade srdca a mysle, racionality a intuície.

Intuícia znamená vhľad, alebo náhľad a obvykle sa označuje schopnosťou  rychlého chápania, odhadu a rozhodovania, ktoré nie je sprostredkované žiadnym uvažovaním aj keď býva prevádzané pocitom jasnosti a istoty, nie je podložené žiadnymi dôvodmi. ...hovorí sa jej aj šiesty zmysel -každý ho má, no nie každý mu pripisuje životný význam, je často omnoho dôležitejší pri riešení každodenných problémov, ako všetky získané vedomosti.Naša intuícia je totiž vrodená. Ako deti ju využívame úplne prirodzene, pretože nie sme zaťažení vedomosťami, pravidlami sveta a neanalyzujeme. Ako dospievame, táto schopnosť sa oslabuje, stále juvšak  máme v sebe a môžeme ju vedome rozvíjať .

Vďaka nej môžeme odhaľovať odlišnosti medzi ľuďmi, ale aj to, v čom sme si podobní, vycítiť z ľudí množstvo informácií o pocitoch, predstavách, oslabeniach, chorobách....To je pre našu budúcnosť  kľúčové, pretože množstvo techniky, obchod a veda nás napriek mnohým pozitívnym vplyvom stále viac a viac od seba vzďaľujú. A my potrebujeme držať spolu. Rozvíjať intuíciu nám pomôže mať väčší záujem  o druhých ľudí, byť láskaví, úprimní, šťastní.

Časom a naučenými technikami  sa intuícia rozvinie prirodzene až do takých rozmerov, že je pre nás prirodzené vnímať minulosť, prítomnosť a budúcnosť v jednej časovej línii. Odrazu chápeme jasne a zrozumiteľne odkiaľ pochádzame, kým sme, aké je naše poslanie, kam spejeme, spoznávame našu duchovnú rodinu v ľuďoch , ktorí nás obklopujú a prichádzajú do našich životov priebežne. Všetko sa odrazu zdá jasnejšie, nie je nič a nikto,  aby nás zmiatol, oklamal, pretože odrazu pravdu vidíme, cítime, vnímame. Stávame sa silnejšími, sebavedomejšími, jednoducho jasnozriví.


Naučte sa svoj vnútoný hlas počúvať a znova začnite znova "cítiť" mysľou a „myslieť“ srdcom.

Ak dovolíte, povediem Vás na tejto ceste 

PRVÝ BLOK SEMINÁRA

1.blok - trvanie max. 5 hod.

Každý záväzne prihlásený účastník obdrží schému o programe seminára aj s odporúčaniami.

Bližšie informácie telefonicky, mailom.

 

*Epifýza – šištička mozgová je dôležitým spájajúcim článkom v malom mozgu.

Epifýza (Tretie oko) je najzvláštnejšou a dosiaľ aj najzáhadnejšou časťou malého mozgu. Je považovaná za žľazu a veda pripúšťa, že ide súčasne o zložitý pletenec veľmi jemných nervových vláken a buniek. Biológia doteraz nazerá na epifýzu len ako na orgán, ovplyvňujúci činnosť ostatných telesných orgánov za denného svetla a za tmy v noci. Vylučovaním špecifických látok do nervových dráh v organizme epifýza významne reguluje telesné procesy pri dennom a nočnom svetle. Vedecky potvrdená funkcia epifýzy je však v skutočnosti len vedľajším produktom činnosti tohto drobného guľatého telieska v malom mozgu.

Pre fyzickú úroveň organizmu je určená produkcia hormónu melatonínu v epifýze. Pravý význam činnosti epifýzy leží však na duchovnej úrovni človeka.

Je tým zvláštnym článkom, ktorý je svojím prispôsobením schopný prijímať vysoké duchovné záchvevy – obrazy a inšpiráciu. Schopnosť vidieť duchovné obrazy je pravou činnosťou epifýzy. Nie menej dôležitá je však aj schopnosť vnímania a prijímania čistých impulzov od duchovných pomocníkov, prinášajúcich často človeku východisko z krízových životných situácií. Pochopiteľne, myslia sa tým len tie východiská a riešenia, ktoré sú čestné, spravodlivé a úmyselne neškodia.

Epifýza ako výnimočný orgán malého mozgu rastie len v ranom detskom veku, väčšinou najneskôr do siedmeho roku života. Neskôr v raste zaostáva. Svoj podiel na tomto stave má okrem genetických predpokladov dnešného človeka stále väčšie preťažovanie predného – veľkého mozgu dieťaťa pri intenzívnom učení sa školskej látky spamäti. Vyžarovanie závitov veľkého mozgu zoslabuje prijímaciu schopnosť epifýzy. Silné žiarenie veľkého mozgu často natrvalo zatlačí prijímacie schopnosti epifýzy. Taký človek alebo aj dieťa je potom rušivým žiarením závitov veľkého mozgu celkom odrezané od duchovnej pomoci, prichádzajúcej k nemu vo vážnych životných situáciách. Každý si ľahko domyslí, akú nesmiernu škodu prináša teda ľudskému duchu dnešný spôsob „učenia sa“.

Preto by sa deti do svojich desiatich rokov nemali podrobovať prehnaným požiadavkám vzdelávania, vyžadujúceho často otrocké nacvičovanie spamäti. S výnimkou základných počtov a znalosti rodného jazyka sa nemá neprimerane naliehať na deti, ktorým takýto spôsob učenia robí ťažkosti.

S dnešným rozbujneným rozumovým myslením je vnímanie týchto cudzorodých jemných záchvevov pre mnohých už takmer nemožné. Nadmerné vyžarovanie rozumu pri činnosti mozgových závitov spôsobuje prerušenie spomínaného spojenia. Podobne aj vnímanie krásy a zdravé rozlišovanie jej čistej vznešenosti pomáha prijímať stále silnejšie, ušľachtilé prúdy zo svetlých úrovní Stvorenia. Vysoké duchovné prijímanie správnym využívaním schopností epifýzy dnes už ľudstvo vôbec nepozná.

 

 


 *************************************************************************************

Kryštálová meditácia zdravia 

Táto hlboká meditácia je určená na ozdravovanie všetkých úrovní človeka a na prepojenie sa s energiami kryštálu, ktoré spájajú naše bytie s čistou Vesmírnou energiou.Kryštál zahŕňa celé farebné spektrum a preto pôsobí univerzálne na všetky energetické centrá - čakry. Symbolizuje jednotu a dokonalosť.Spáje našu fyzickú, psychickú aj mentálnu podstatu, zbavuje negativizmu.

Po tejto meditácii sa cítime veľmi svieži, očistení a zjednotení sami so sebou a s prostredím.

Je dobré, ak by každý, kto príde mal svoj vlastný kryštál akejkoľvek veľkosti a tvaru, aj neobrúsený.Kryštál je potrebné pár minút pred začatím očistiť pod studenou tečúcou vodou a od tej chvíle ho mať pri sebe.Kto si kryštál nezaobstará, akejkoľvek veľkosti a tvaru, bude si ho vizualizovať a pracovať s ním mentálne.

 

Ste vítaní,  teším sa.....

Prosím o nahlásenie vopred, ďakujem

 viď.: odkaz Meditácieimage

*

 

*****************************************************************************

Meditácia jarnej detoxikácie tela, mysle a ducha

?

                                               Nové Zámky, Roľnícka ul.č.13, 2 posch.

Upratať chaos v hlave. Zahnať stres. Nič nehľadať. Nájsť vnútorný pokoj.

Meditácia je jedna z najúčinnejších ciest k pokojnému ja. Upokojuje ducha, sprostredkúva viac súcitu, zbližuje nás s naším pravým ja a dokonca môže znížiť príznaky niektorých chorôb. Namiesto nezmyselného pojedania liekov na upokojenie je odporúčaná nielen z dávnych čias Ďalekého východu mudrcmi, duchovnými učiteľmi či liečiteľmi, ale v súčasnosti stále viac propagovaná vedeckými znalosťami, inštitúciami, psychológmi či duchovnými poradcami  aj v západnom svete.

Nesprávny pohľad:“ Meditácia sa často pripisuje oblasti náboženstva, čo u mnohých skeptikov ľahko a nevedome vedie k odmietavému postoju."

Potvrdzujúce štúdie : “Meditácia dlhodobo mení štruktúry v mozgu, jeho funkcie, dopomáha k lepšiemu životnému postoju, pocitu, posilňuje sústredenosť, pozornosť.Ovplyvńuje pozitívne imunitný systém a procesy samoliečby v tele, srdcovo-cievny systém, vyhorenie a vysoký krvný tlak, zlepšenie mnohých klinických symptómov.“viac v sekcii meditácia

 

Napojenie sa na vibrácie Zeme a jej energie, vzájomné prijímanie a odovzdávanie myšleinkových vzorcov na pomoc planéte -  rastlinnej, živočísnej a ľudskej ríši.

******************************************************************************

Meditácia LÁSKY

Krásna a hlboká meditácia na aktiváciu srdcovej čakry a aktivovanie najvyšších vibrácii vesmíru v našom kvantovom biopoli.Láska ako najvyšší zákon vesmíru má byť súčasťou nášho bytia a našej reality.

Doba trvania cca 90 min.

Je potrebné vopred sa nahlásiť....

 

*************************************************************************

TRADIČNÁ VIANOČNÁ

Meditácia s anjelmi

Aktivovanie siedmych archanjelských lúčov v našom biopoli a prijímanie anjelských energií v mysli, srdci a tele.

Cca 90 min.

 

*******************************************************************

                                 Meditácia v prúde s kozmickými zákonmi

 Kozmické zákony a následné zákonitosti sú jediné spravodlivé a neomylné zákony vesmíru a všetkých galaxií neovplyvniteľné a nezasiahnuteľné ľudskou myslou a činnosťou . My máme na výber cestu, ktorá je  s nimi v absolútnom súlade a harmónii - vtedy je pre nás život na Zemi šťastím, naplnením a radosťou, kedy je všetko možné, dostáva sa nám pomoci z každej oblasti a my sme si skutočnými tvorcami našej reality, prítomnosti  a budúcnosti- plnia sa naše sny a túžby. Alebo sme s nimi v disharmónii a nesúlade - vtedy je náš život ťažší, máme množstvo prekážok, obmedzení a sme pod vplyvom karmy - vplyvou minulých.

Nechajme prenikať prúd čistého kozmického Svetla a energie priamo zo Zdroja, pokúsme sa pochopiť zákony bytia a žiť v ich súlade:0).

****************************************************************************

 

              JÓGA KLASICKÁ                             

Cvičenie je rozdelené do trojpolhodinových blokov,ktoré tvoria prvky hathajógy, kundalíny jógy a relaxačných techník.Dokonalé uvoľnenie tvorí záver hodiny a vedie k dokonalému uvoľneniu tela aj mysle.

Je vhodná aj pre tých, ktorí jogu nikdy necvičili.Pri joge je potrebné počúvať svoje telo, rozsah cvičení sa aplikuje len do toho rozsahu, kým nespôsobuje výraznú bolesť.Po čase a pravidelnom cvičení sa jednotlivé svaly a bloky uvoľnia a sme  pružnejší.Ak sa dokážeme uvoľniť v mysli, je to niekoľko násobný úspech, nakoľko práve tá nám blokuje najviac energií v tele.
Netreba sa zahlasovať dopredu, prídite, platí sa pred cvičením 2,50-eur, pohodlné oblečenia a karimatka je samozrejmosťou:0)

      

                  MIESTO:  Nové Zámky začíname 1.septembra

Roľnícka 13, 2 posch. -  utorok  o 18.30 

                                   piatok  o 18.30 hod

Joga tiež prebieha vo Dvoroch nad Žitavou v MZŠ (zatiaľ pozastavená do konca novembra), a v Tvrdošovciach - utorok o 17h, účasť sa odporúča vopred nahlásiť.

 

                  TEHOTENSKÁ JÓGA 

Je vhodná pre mamičky od 3 do 7 mesiaca, v závislosti od fyzického stavu a zdravia.

 Jóga je zameraná na vnútornú rovnováhu, posilnenie

 panvy, chrbta a pružnosti, uvoľnenie strachu a napätia,

 nastoleniu pocitu pohody a mentálneho spojenia sa s

 bábätkom. Môže pomôcť uvoľniť strachy z pôrodu,

 napätie, problémy a psychické bloky, ktoré sa negatívne

                odrážajú na panve, bedrových stavcoch a jej vnútorných orgánoch

     a v  konečnom stave aj na samotnom pôrode. Navyše vedomé

 mentálne spojenie s embryom mu poskytuje plynulé

 prepojenie s matkou, jej vedomými pocitmi, zvyšuje pocit bezpečia a

                                             pripravuje bábätko na samotný pôrod a kontakt so svetom.

 

1.hod. fyzické asány, pránické cviky, mentálná vedomá práca-telo-maternica-plod(dieťa).

V prípade záujmu poslať meno, kontakt-mobil a záväzný súhlas s účasťou.

Teším sa na každú mamičku  :0), je potrebné sa vopred nahlásiť!

Roľnícka  13, NZ - termín DOHODA - je potrebná krátka konzultácia, preto je potrebné sa vopred informovať a zahlásiť. 

                                               

  PARTNERSKÁ JÓGA                      

 Partnerská jóga je individuálne zameraná a pozostáva zo špeciálne zostavených asán,pri ktorých sa partneri dotýkajú kontaktných zón tela. Vďaka tomu si vzájomne prenášajú ženský a mužský princíp a prostredníctvom svojich energií sa nalaďujú sa na vzájomné vibrácie. Okrem iných pozitívnych reakcií nastáva partnerská harmónia, celková psychická pohoda a duševná blízkosť partnerov.

K dobrým výsledkom je dôležitá pravidelnosť, preto odporúčam seminár na 3 mesiace.Viac sekcia partnerská jóga.

                                              Roľnícka 13, 2 posch.       

 Záujemcovia sa môžu prihlásiť na 0903 306 387, medicor.kg@gmail, kde sa dozvedia všetky potrebné a bližšie informácie.

! Kto má zdravotný problém či pociťuje bolesť, alebo by len rád vyskúšal pozitívne účinky poskytujem 20 min.kvantová terapia počas relaxácie na joge, cena je 7,-eur.Nakoľko sa viem venovať v daný deň len jednej osobe, je potrebné sa včas zahlásiť !

  *************************************************

                                     Jóga pre deti

                            ( 6 - 12 rokov, v závislosti od vyspelosti dieťaťa je možný aj nižší vek)

                                        !!!  Intenzívna jóga s individuálnym zameraním na max.7 detí v skupine. Jóga  prebieha  1x do týždňa počas dvoch mesiacov pre intenzívnejší účinok. Každému dieťaťu je venovaná max.pozornosť pri vykonávaní jednotlivých asán a správnosti cvičenia v pokojnej atmosfére s krátkou relaxáciou,meditáciou.


Miesto: Roľnícka 13, 2.posch.

Deti treba obliecť pohodlne (tepláky, legíny), dievčatá by mali mať zopnuté vlasy.Podložky na cvičenie sú k dispozícii.

Jógové cvičenia pôsobia na celkový zdraví vývoj deti na úrovni duchovnej, emočnej a fyzickej. Nenáročnou aktivitou a postupným uvoľnením zvýšia svoju pohyblivosť a pružnosť,rozprúdia energiu vo svojich energetických dráhach, pôsobia na svoj centrálny nervový systém, upokoja sa, oddýchnu si fyzicky aj psychicky a už v rannom veku si pripravia základy k zdravému duševnému vývoju a poznaniu. Deti si osvoja správne držanie tela,naučia sa správnemu a zdravému dýchaniu a získajú mnoho zaujímavých a pozitívnych informácií.viac sekcia detská jóga
 

Je možné zakúpiť "Darčekové poukážky" pre 2 osoby na partnerskú jógu

Prípadne si ako darček môžete objednať numerologickú osobnostnú analýzu, aj pre novonarodené deti - ako kľúč k hlbšiemu chápaniu ich osobnosti.

Poukážky je možné zakúpiť osobne, prosím vopred nahlásiť.

******************************************************************************

           ************************************************************************************

KURZ NUMEROLÓGIE

5.decembra v sobotu

                                                  od 9.30.00 - 18.00 hod.

individuálny obed od 12.00 do 13.00

                                   Nové Zámky, Roľnícka 13,  2.posch. zv. Gulová

Program kurzu:

1. Čo je numerológia

2. Zhotovenie numerologickej mriežky

3. Charakteristika a vibrácie jednotlivých čísel

4. Dátum narodenia - osobnostné číslo, karmické (životné) číslo

5. Deň narodenia a jeho planetárny vplyv

6. Číselné roviny

7. Osobná ročná vibrácia

8. Karmický trojuholník a jeho deväťročné cykly

9. TAROT - zrkadlo duše (bonus)

10. Záver - tréning, opakovanie

Zúčastnení dostanú komplexné skriptá, pitný režim.Treba si priniesť len písacie potreby, občerstvenie.

Kurz vedie:  Ing.Katarína Gulová

Cena závisí od počtu záujemcov cca 100,-eur.

V prípade záujmu je potrebné sa včas zahlásiť.

Bližšie informácie  sa dozviete na t.č.0903 306387, príp.mail.:  medicor.kg@gmail.com

viď: odkaz Numerológia - vypracovanie osobnostnej, detskej či partnerskej analýzy cca do 1 týždňa