OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Kvantová terapia‚ čínska medicína

KVANTOVÁ FYZIKA = FYZIKA MOŽNOSTÍ =

KVANTOVÁ TERAPIA

 

Všetka sila je v nás – všetko je  o nás – všetci sme

jedno – všetci sme všetkým.

Pohnime sa a pohne sa celý Vesmír

Veci nie sú tvorené z iných vecí.

Sú tvorené z myšlienok, pojmov a informácií.

Každý je plne zodpovedný za svoj život. Je tvorca.

Hranice či obmedzenia vo Vesmíre, ani v našom živote neexistujú.

 Vytvárame si ich sami.

Kvantová fyzika študuje vlastnosti atómov a subatómov , medzi inými aj bity a drobné častice , z ktorých sa atóm skladá , rovnako tak kvary, fotóny , mezóny a iné podobné „čudné“ veci. Vedci vykázali , že tieto častice sa môžu objaviť a zmiznúť , môžu cestovať naspäť v čase , spontánne sa môžu pretvarovať z jednej formy do druhej , a disponujú vlastnosťami pevných materiálov ako aj podobným elektromagnetickému žiareniu. Zdá sa , že náš svet pozostáva z takých základných častíc , ktoré sa objavujú v prírode náhodne ( nepravidelne ) a podriaďujú sa zvláštnym pravidlám. Teda sa dosť líšia od tých , ktoré stretávame pri svojom každodennom živote. Miesto známeho trojdimenzionálneho lineárneho sveta prebrali štyri alebo aj viac dimenzií , kde priestor a čas sa priamo k sebe pripájajú. Miesto istoty prebrali pravdepodobnosť a paradox. 

Že toto všetko ako súvisí s  organizmom a zdravím ? Ako už dnes vieme, chémia a aj biochémia sa riadia podľa kvantových pravidiel. . . .

       Kvantová technika je odlišná od väčšiny používaných spôsobov alternatívnych terapií. Využíva molekuly atómu v kvantovom poli priestorov či biopoli človeka*, pracuje s informáciami a frekvenciami. Vibrácie sú základom každej hmoty vo Vesmíre. Všetko hmotné existuje len vďaka vibráciám a zvukom. Všetko vibruje na určitej frekvencii.

Nepoužíva sa len na odstránenie zdravotných problémov, ale aj na zmenu okolia, situácií, reality.....môžu sa odstrániť blokujúce sa energie, ktoré komplikujú život a o ktorých často na vedomej úrovni ani nevieme. Tieto energie môžu pochádzať či už z tohto, minulého, budúceho či paralelného života. Touto technikou sa vieme posúvať v rôznych časových úsekoch bez obmedzenia. Stačí pochopiť princípy kvantového systému.

Z hľadiska biopola človeka a duše je čas vnímaný inak, ak sa táto úroveň prečistí, prestaví a dostane chýbajúce informácie, uľaví sa aj fyzickému telu, ktoré môže rýchlejšie a efektívnejšie prebrať regeneračnú schopnosť a uviesť sa do rovnováhy  .

ROVNOVÁHA = ZÁKLAD POHODY =  ZDRAVIE

Kažčlovek je unikátna bytosť obdarená slobodnou vôľou. Znamená to, že každý robí  rozhodnutia  vo  svojom  živote sám. To či človek prijme svoje problémy a ťažkosti  a zvolí  si  život  v strese a nemoci alebo sa rozhodne im čeliť a pracovať na svojom rozvoji, je na každom z nás. Máme právo si vybrať. Pokiaľ sa sami rozhodneme  riešiť svoje problémy  a prijať zodpovednosť za vlastný život, potom môžem  byť táto  metóda nápomocná. Odmenou za túto snahu bude pocit slobody, uvoľnenosti a radosti zo života.

 

Pri kvantovej terapii sa pracuje s informáciami, ktoré sa v poli človeka z rôznych príčin stratili,  oslabili, zmenili svoju primárnu hodnotu. Klient o nich vie a sám s nimi súhlasí. Nejde o vedenie či usmernenie energií ani aplikovaní liečiv či iných hmotných substancií.
Dokonca nie je nutný ani fyzický kontakt, čo môže byť výhodou pri ťažších patologických stavoch  psychosomatickej až mentálnej úrovni, napr. pri autizme, epilepsii, silných strachoch z ľudí, dotyku a pod.

Konzultácia a samotná technika prebieha v uvedení klienta do stavu Alfa vedomia (8-13Hz)*.

Jediné čo sa vyžaduje je vedomá potreba a snaha riešiť svoj problém. Klient všetko vníma, počuje, reaguje, komunikuje  a spolupracuje, či už pri odstraňovaní zbytočných  problémov, alebo vkladaní chýbajúcich informácií potrebných k zmene vnútorných či vonkajších situácií, vplyvov.

Pri práci klienti môžu pociťovať rôzne stavy, pocity, vedľajšie žiaduce účinky ako napr.:teplo, chlad, chvenie, tlaky vĺn, mrazenie, šteklenie, prúdenie energií, zvláštnu slabosť – opisujú to, akoby si necítili telo, pocit ľahkosti, slobody, radosti, napätie v hlave či v ošetrovanom mieste, sucho, tŕpnutie,  iskričky, smiech, plač a pod., závisí to od toho, s čím sa práve pracuje. Pokiaľ sú problémy hlavne na fyzickej úrovni a sú veľmi hlboké, často pociťujú chvíľkovú bolesť v danej oblasti, ktorá po chvíľke odznie a nastane úplné uvoľnenie. Takisto, keď sa prechádza v rôznych časových obdobiach (napr.v detstve, prenatálnom období, či ešte ďalej v minulosti) je možné cítiť zmeny na tele, bdelé snenie, vnútorné obrazy, zážitky,či vyplavovanie emócií z daného obdobia. Všetky prejavy veľmi rýchlo odznejú ešte počas terapie, sú len následkom zablokovaných energií a emócií, ktorých keď sa „dotkneme“ jednoducho sa uvoľnia. Podobný princíp je v homeopatii („Similia similibus -podobné podobným“), aj keď toto je v mnohom neporovnateľné.

Výhodou je mnohokrát takmer okamžitá úľava či už fyzickej alebo psychickej bolesti.

Kontraindikácie: neznáme

Vedľajšie účinky: neznáme

Možné kombinovať s akoukoľvek alternatívnou metódou, či medicínskymi praktikami.

Vek: neobmedzený


Čím tato terapia nie je:

náhradou bežnej lekárskej praxi

ľudovým liečiteľstvom

homeopatiou

akupunktúrou

reiki

šírením náboženstva či ideológie

 

Čo kvantová terapia rieši:

 1. zablokované disharmonické energie z traumatických zážitkov, konfliktov, stresov
 2. problémy s učením, sústredením, stresom v škole z učiteľov, žiakov, predmetov
 3. únavu, nespavosť, nedostatok energie, pocit opustenosti, neistoty , strachu, stavy úzkosti, fóbie a depresie
 4. väčšinu alergií, ako napr. potravinová alergia, senná nádcha, priedušková astma a pod.
 5. dlho trvajúcu bolesť, ktorej príčinu nemôže západná medicína objasniť
 6. nočné pomočovanie
 7. príbuzenské, kolegiálne  alebo partnerské vzťahy
 8. nevyriešené záležitosti a traumatické skúsenosti z minulých životov, ktoré blokujú náš rozvoj v súčasnom živote a mnohokrát sa  podieľajú  na rozvoji chorôb
 9. zablokované, uzatvorené a disharmonicky pracujúce čakry
 10. privtelené duše, duchovní paraziti a ďalší entity
 11. zóny s negatívnou energiou, nachádzajúcou  sa vo vašom byte či pracovisku
 12. je možné od negatívnych energií vyčistiť rastliny, zvieratá a predmety
 13. vyčistenie a posilnenie  energií zablokovaných na úrovni telesných orgánov a ich ovplyvnenie
 14. neschopnosť prežívať naplno svoj život a nájsť si v ňom svoje miesto
 15. pozitívnymi vibráciami je možné v mnohých prípadoch umožniť telu, aby sa samé lepšie regenerovalo a tak zlepšilo stav mnohých chorôb

___________________________________________________________________________

*Mozgové vlny – vplyvom zložitých bioelektrických procesov vzniká okolo mozgu slabé elektromagnetické pole, ktoré vibruje na niekoľkých frekvenciách:

 • Beta vedomie – 14 – 40 Hz- bežné vedomie počas dňa, v ktorom väčšina z nás funguje
 • Alfa vedomie – 8-13 Hz – uvoľnenie bez akéhokoľvek duševného napätia, odpočinok, relaxácia, ľahká meditácia
 • Theta vedomie – 4-8Hz – hlboké uvoľnenie, meditácia, REM fáza spánku, snenie – kontakt s nevedomím, intuíciou, kreativitou
 • Delta vedomie – 1-4Hz – stav hlbokého spánku, uvoľnenia, bezvedomia – dochádza tu k procesom telesnej regenerácie

   *Biopole ľudského tela tvorí inteligentnú, samoorganizujúcu štruktúru , čo zastáva     úlohu „majstrovského kontrolného mechanizmu“ počas fungovania celého organizmu , vrátane chemických reakcií , pohybov Čhi energie, citov , koordinácií a duševných schopností. Má priamy kontrolný a regulačný vplyv nad celým organizmom. Biopole ľudského tela zabezpečuje potrebné prostredie pre účinné fungovanie buniek. Ak toto pole niečo vyruší  má to  škodlivý vplyv aj na činnosť buniek. Vhodné biopole  napomáha zdravému fungovaniu buniek.

   Biopole ľudského tela sa podobá konateľovi , ktorý je zodpovedný za správne fungovanie organizmu. Ako riaditeľ je závislý od toho , či jeho zamestnanci vykonajú jeho pokyny , tak jestvovanie ľudského pola je závislé od fyzickej chémie tela. Tak ako dve strany mince , obidve sú závislé na sebe , ani jedna nemôže existovať bez druhej. Tam , kde prebieha chemická reakcia (skutočná) , tam sa musí diať aj energetická ( v jazyku biofyziky „virtuálna“) reakcia. Navzájom sú od seba závislé. Bez chemickej reakcie by neexistovalo biopole a bez biopola by chemické reakcie neboli schopné prebiehať organizovaným spôsobom , čo by viedlo k chaosu v organizme.

Preto je biopole človeka  nevyhnutné pre udržiavanie zdravotného stavu , pre homeostázu a k tomu , aby sa telo  vedelo prispôsobiť k prostrediu a k iným veciam , ktoré sa v živote uskutočňujú. Rovnako zdravé biopole dokáže doslova odraziť negativity okolia – geopatogénny stres, elektromagnetický smog, rôzne druhy žiarenia (PC, rádiovlny, infa, mikrovlné, RTG, mamografické, magnetické a pod.), negatívne myšlienky, parazitické vlny ľudí, entít, toxíny z prostredia.....