OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Kvetová terapia

 Kvetová terapia - kvapky DAROV PRÍRODY

  podľa Dr.Eduarda Bacha
   

Tiché stretnutie s kvetmi nám otvára možnosť nahliadnuť do svojho vnútorného sveta. Vnútorná a vonkajšia realita majú rovnakú energiu. Len k pochopeniu každej z nich používame odlišné nástroje. Raz to môžu byť naše zmysly a rozum, inokedy emócie, intuícia,inštinkty.

Podstatou kvetovej terapie kvapkami DAROV PRÍRODY je    nastolenie psychickej harmónie, pokoja, pohody, pozitívneho myslenia a radosti zo života = ZDRAVIE.

Nepohoda, deštruktívnosť, negatívne myslenie, hnev = ZLÉ ZDRAVIE.

Rastliny a ich kvety pôsobia primárne na duševný stav, mentálny postoj a povahu osobnosti človeka a tak sekundárne aj na celkový fyzický stav.

Podporujú revitalizáciu harmonickej a vyváženej súhry životných funkcií organizmu.

Kvapky DAROV PRÍRODY sú špecifické aj tým, že sú vyrábané u nás na Slovensku a sú v nich použité výlučne kvety, ktoré pochádzajú z nášho vnútrozemného podnebia - rovnako ako aj my a sú pre nás absolútne prirodzené. Ide o vybrané esencie rastlín, ktoré sú od 19.stor.známe svojimi účinkami hlavne na liečbu emotívnych konfliktov.Sú vhodné ako preventívny, podporný alebo doplnkový proces pri terapiách, ale výrazne pôsobia už aj pri prepuknutých akútnych psychosomatických stavoch.

Kvetová terapia je dnes na základe dlhoročných sledovaní špecifikovaná aplikáciou niekoľkých kľúčových slov a charakteristík.

Človek, ako tvor citovo založený reaguje geneticky podloženými dispozíciami prevažne na tie typy rastlín, ktoré ho v danom prostredí obklopujú. Kvapky DAROV PRÍRODY podporujú vlastnú silu predísť rozvoju vážneho ochorenia vo vzťahu k emotívnym záťažiam, ktoré patria medzi prvotné príčiny fyzického ochorenia. Dnes už nie je žiadnym tajomstvom, že väčšina psychických porúch je zapríčinená v prvých 6 rokoch nášho života vrátane nášho embryonálneho vývinu v tele matky. A práve tu vznikajú zárodky mnohých našich psychických či fyzických problémov v neskoršom veku.

Myseľ, ako najjemnejšia a najcitlivejšia súčasť nášho tela ukazuje náš emocionálny stav omnoho presvedčivejšie ako naše telo.Ukazuje nám naše strachy, obavy, napätie a pod. emócie,ktoré otvárajú cestu pre choroby.Za všetkými problémami stoja naše strachy, napätia.Všetci dobre vieme, že rovnaké ochorenie môže mať rôzne prejavy u rôznych ľudí na prejavenie sa ich príznakov.Liečením našich strachov, starostí, obáv a pod. sa nielen vnútorne oslobodzujeme od chorôb a nepohody, ale stávame sa šťastnejšími a lepšími samy k sebe.

Podľa výskumov sledovaných rastlín existuje sedem základných emotívnych stavov:

- strach, neistota, nedostatočný záujem o súčasné okolnosti, osamelosť, skleslosť a zúfalstvo, prílišná starosť o dobro iných, precitlivelosť na vplyvy a myšlienky

Od nich sa potom odvodzuje rad mnohých a mnohých pocitov a stavov, ktoré vieme dobre definovať a ľahko zacieliť.

Aplikácia kvetovej terapie nemá žiadne vedľajšie účinky ani kontraindikácie s chemickými liekmi, homeopatickými liekmi, psychofarmakami či NES info - kvapkami. Netreba mať obavy ani v prípade peľových alergií.

Môžu sa užívať počas tehotenstva - harmonizujú stav matky v tomto ťažkom období.Môžu výrazne pomôcť ženám pri sklonoch k potratom. Deti reagujú častokrát lepšie a rýchlejšie ako dospelý, pretože ich vzory a programy sú ešte menej zakorenené a mentálny odpor nie je takmer žiadny.Pomáhajú napr. pri problémoch v škole.

Vyhľadanie správneho typu je pre každého človeka výrazne individuálne na základe jeho vnútorných prežitkov a pocitov a vždy mu predchádza konzultácia.