Jóga pre deti

JÓGA PRE DETI

Deti sú čisté bytosti, ktoré ešte s absolútnou prirodzenosťou vnímajú jedno indické príslovie:

"Nie sme ľudskými bytosťami, ktoré majú duchovné zážitky. Sme duchovnými bytosťami,ktoré majú ľudské zážitky. Dnes už rozumiem svojej úlohe vo vesmíre. Viem, čo som. Už nie som vo svete. Svet je vo mne".                   

                                                                                                                                              Pre súčasné deti je jóga absolútne prirodzená, vnútorne ju chápu a stotožňujú sa s jej podstatou. Preto by v dnešnom svete mala byť súčasťou ich bytia a prirodzene v nich tento potenciál ďalej rozvíjať a posilňovať.

Jógové cviky - ásány pozitívne pôsobia na celkový zdraví vývoj detí či už na úrovni duševnej, emočnej, fyzickej. Nenáročnou aktivitou zvýšia svoju pohyblivosť, pružnosť, pracujú so svalmi, ktoré bežne nemajú možnosť posilniť, rozprúdia energie v tele aj mimo neho a  tým pôsobia ozdravne na  fyzickú                                                                                 schránku svojho tela.

Dnešné deti sú extrémne vyťažené na myšlienkovej úrovni množstvom informácií z vonkajšieho prostredia a vďaka jóge výrazne pôsobia na svoj centrálny nervový systém, ktorý sa upokojí, naučia sa uvoľňovať a pracovať so svojou mysľou, oddýchnu si fyzicky aj psychicky a už v rannom veku si pripravia základy k zdravému duševnému vývoju a poznaniu.

Ich myseľ sa upokojí a oni sa dokážu  lepšie koncentrovať, reagovať, hodnotiť rôzne, mnohokrát zložité situácie vo svojom okolí, ktorého sú prirodzenou súčasťou.

Jóga pomáha prebúdzať pozitívne ľudské kvality a hodnoty akými sú spolupatričnosť, rešpekt, solidarita, láska,vďačnosť, srdečnosť, pochopenie a pod.  

Okrem množstva pozitív, ktoré im jóga ponúka posilnia svoj kostrový systém, správne držanie tela, naučia sa správnemu a zdravému dýchaniu a získajú mnoho zaujímavých a pozitívnych informácií.