NES - deti a tehotné ženy

NES a jej účinky na deti a tehotné ženy

  

NES pomáha pri všetkých bežných čí vážnejších a chronických detských ochoreniach, ale aj pri   nespavosti, častom plači či kričania v noci bez zjavných príčin,strachoch, šokoch, úrazoch a postúrazových psychosomatických následkoch,  odstránenia   nežiadúcich účinkov z vakcín. Sú zaznamenané úspechy pri prejavoch autizmu, rečových problémoch, pri blokoch v prijímaví zvukových či zrakových informácií, problémoch v správaní s kolektíve či škole  a pod.

 

  Dnes už nie je žiadnym tajomstvom, že embryonálny vývin človeka veľmi výrazne a do hĺbky ovplyvňuje jeho život v rôznych oblastiach. Deti sa omnoho častejšie rodia s vážnymi fyzickými ochoreniani - diabetes, ekzémy, astmy a mentálnymi prejavmi - hyperaktivita, zajakavosť, rôzne tiky a zášklby, poruchy reči, výbušnosť, ustráchanosť a pod.Tak ako všetky ochorenia, aj tieto majú základ v druhotnej psychosomatike (prvotná je energoinformačný blok). Ak odhliadneme od očkovacích vakcín, neúčelného a mnohokrát zbytočného nasadzovania liekov, prostredia do ktorého sa narodíme, okolia v ktorom vyrastáme a do istej miery nás ovplyvňuje, vonkajšieho vplyvu prostredia (geopatogénny stres, elektromagnetický smog, znečistené ovzdušie,životospráva a pod.) potom sa dostaneme do toho absolútneho základu a ten sa začína v tele matky vo vývinovom štádiu života.

Práve v tomto období zachytávame a prijímame vnemy, ktoré sa uložili do nášho podvedomia a mnohokrát počas celého života vysielajú informácie - zranenia, bloky, ktorými sa nevedome riadime.Väčšina budúcich rodičov si stále neuvedomuje, do akej miery a hĺbky ich správanie zasahuje do psychosomatiky dieťaťa a akou mierou ju ovplyvňuje.

Mojou túžbou je, aby deti plodili uvedomelé bytosti a aby sa deti rodili uvedomelým rodičom.

Pod uvedomelým rodičom mám na mysli matku (v duchovnom ponímaní prioritný rodič)a otca, ktorý si uvedomujú svoje správanie, dokážu usmerňovať svoje myšlienky, starajú sa o svoje fyziologické potreby (zdravý životný štýl, pohyb, strava).Plne si uvedomujú a vedome ovládajú to ako myslia,čo hovoria, aké prijímajú informácie (televízia, hudba), v akom prostredí pôsobia.

     Samozrejme, život nám prináša aj situácie, ktoré sa jednoducho stanú a my sa s nimi musíme podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia v danej chvíli vysporiadať. Takýmito situáciami sú rôzne zranenia, nehody, úmrtia blízkej osoby, ochorenia, rozvody, strata istoty napr. na materiálnej úrovni, nepredvídateľné situácie.Matka, ktorá niečo podobné prežije v čase tehotenstva, akúkoľvek traumu na akejkoľvek úrovni, odovzdáva všetky tieto informácie dieťatku.

      A práve tu môže výrazne pomôcť terapia NES, ktorá naštartuje prirodzené bioloické procesy a pomôže uvoľniť tieto informačné bloky v podvedomí a energetike človeka prirodzeným spôsobom.Môžu ju bez obáv užívať ženy počas celého tehotenstva, alebo v prípade, že sa im stala nejaká negavna udalosť a oni si uvedomujú jej vplyv na dieťa a následky, ktoré spôsobí.Takisto táto terapia veľmi pekne pripraví ženu na pôrod psychicky aj fyzicky a môže jej pomôcť predísť mnohým nečakaným komplikáciám. Môže sa podávať aj novonarodeným deťom, u ktorých sa už tieto traumy prejavili na fyzickej úrovni prejavom ekzému,astmy,kolikách, alergiách, oslabenom fyzickom či mentálnom vývine a pod.Starším batoľatám napr.pri oslabenej motorike, rečových problémoch- zajakávaní, nechutenstve, alebo odmietania určitých potravín, a mnohých ďalších prejavoch. Nemenej podstatná je pri adoptovaných detičkách. U takýchto detičiek sú výsledky veľmi rýchle, dokázané sú dobré výsledky pri včasne nasadenej terapii.

Som šťastná, že stále viac sa stretávam s ľuďmi,

ktorý si uvedomujú podstatu a dôležitosť

prenatálneho štádia a verím, že ich počet

ako aj počet uvedomelých rodičov sa bude len zvyšovať.