diagnostika

Prečo ju absolvovať.....

NES diagnostika má výrazný preventívny význam, prostredníctvom ktorého pôsobíme preventívne aj liečebne na procesy v organizme a zároveň už v zárodku ochorenia predídeme vážnym zdravotným problémom aj o niekoľko rokov vopred.Odhalia sa totiž v našom tele zložité energoinformačné bloky, ktoré zo začiatku vôbec nemusíme vnímať.Nevnímame ani rádiové,mobilné, optické a iné vlny a predsa vieme,že existujú.

 Za krátky čas prebehne 145 meraní, počas ktorých sa dozvieme:

- citlovosť nášho biopoľa na vonkajšie prostredia a úrovne zemských polí

- stav a funkčnosť hlavných orgánov, žliaz

- energetické bloky, stav meridiánov a čakier

- procesy látkovej výmeny a tráviaceho systému                    

- stav svalovej hmoty, stav kostí

- rozbor geopatogénov

- stav imunitného a hormonálneho systému

- prítomnosť cudzorodých látok, baktérií, vírusov, plesní

- zastúpenie a vstrebávanie minerálov , vitamínov a stopových prvkov

- odhaľuje v biopoli ( energoinformačnompoli) zvýšenú radiácu, vyžarovanie z PC a mobilov, množstvo chemikálií, ktoré prijímame stravou a liekmi

- analyzuje a zistí emocionálnu úroveň osobnosti a jej dosah na fyzické zdravie človeka

 

Diagnostikou sa dostaneme od najhlbších vrstiev morfogenetického pola človeka a ukáže sa náš kompletný vnútorný obraz.Pôsobíme ňou preventívne ale aj už pri rozvinutých prejavoch choroby. Za krátky čas sa nám objaví energetický a informačný obraz našich orgánov, energetických dráh, svalov, tkanív, hodnôt ako sú stav a množstvo vitamínov, stopových prvkoch, antioxidantov,voľných radikálov, okysličovanie krvi a pľúc, úrovne alergií, zablokovaných akupresúrnych bodov ale aj naše emócie,ktoré mohli daný stav spôsobiť alebo nás zaťažujú. Všetky tieto merania odzrkadľujú energetický stav a preto sa bežnými vyšetreniami nedajú zistiť.Ak je orgán už fyziologicky narušený, znamená to, že energeticky je oslabený už dlho predtým - mesiace, roky.Ak je orgán oslabený a porušený energeticky, na fyziologickej úrovni ešte nemusí vykazovať žiadne zmeny. Tieto nerovnováhy a bloky na energetickej úrovni ,ešte po fyzickej stránke ako  bolesť nemusíme pociťovať, rovnako ako necítime nedostatok antioxidantov, napadnutý bunkový systém či narušené DNA a pod., avšak postupne  môžu spôsobovať celý rad zdravotných problémov.

Ak vynecháme už spomínanú a potrebnú PREVENCIU, tak pri akomkoľvek ochorení, ktoré nám spôsobuje bolesť a problémy na fyzickej alebo psychickej úrovni. Je nesmierne dôležité spoznať príčinu a pôvod ochorenia a následne túto príčinu odstrániť. Príčina našich chorôb a problémov sa vôbec nenachádza v našom fyzickom tele.Každá fyzická choroba leží v našej energoinformačnej zložke čiže v nepravidelnej cirkulácii energie - ktorá je podstatou človeka. Všetko ostatné je len následok  a varovný stav toho, čo vzniklo na emočnej, psychickej, molekulárnej či bunkovej úrovni DNA dávno predtým a rovnako každé ochorenie má aj svoju duchovnú príčinu. Zistiť samotnú príčinu nie je jednoduché, pretože ju spôsobuje mnoho faktorov - embryonálne a vývinové poruchy,neriešené problémy vo vzťahoch,traumy v detstve a dospievaní,potlačované nízkofrekvenčné emócie a naše psychické a emocionálne bloky. Kľúčovú úlohu zohráva mozog a myslenie.Všetko načo myslíme pôsobí na naše vedomie a aktivuje v našom mozgu zložité chemické procesy a práve mozog a jeho úrovne dohliada na naše životne dôležité orgány. Ak sme smutný a trápime sa, negatívne tým pôsobíme na celú oblasť trávenia ( buď nejeme, alebo jeme priveľa) a ostatných orgánov.Stav smútku určite nie je "normálny".

NES je komplexný, holistický diagnosticko-terapeutický systém.

Terapeut pomocou špeciálneho meracieho systému vykoná vyšetrenie, na základe ktorého oboznámi klienta s výsledkami merania a poskytne mu individuálny liečebný program.Odporučí mu infokvapky obsahujúce hologramy, ktoré mu pomôžu napraviť vzniknuté odchýlky v biopoli, zásobiť organizmus chýbajúcimi informáciami a potrebnou energiou a tým dopomôže k celkovému dobrému  duševnému a telesnému stavu klienta.

Celá diagnostika trvá cca 1 hod. v závislosti od problému aj dlhšie.